Mindfulness

Mindfulness is …

… een hulpmiddel om piekeren, onrust en stress, depressieve gevoelens, angsten, impulsiviteit en concentratiemoeilijkheden tegen te gaan.

… beter leren omgaan met wat er zich voordoet, zowel het aangename als het onaangename.

… concrete vaardigheden aanleren om bewuster en flexibeler met veranderingen in het leven om te gaan.

… een manier om het midden te houden tussen de werkelijkheid negeren en meegesleept worden door gedachten en emoties.

… niet zweverig, maar wel met je beide voeten stevig op de grond gaan staan.

In de kalender vind je de data van alle geplande infosessies, workshops, trainingen en online meditatiesessies.

Wil je graag op de hoogte blijven van alle activiteiten? In de nieuwsbrief krijg je op regelmatige basis een update, aangevuld met interessante informatie over mindfulness.


WAT IS ER MOGELIJK?

Groepstrainingen

Een groepstraining start met een individueel online intakegesprek. Daarin leg ik uit wat mindfulness is. We kijken naar jouw vraag en we zoeken uit of mindfulness jou kan helpen. Daarna volgen 7 groepssessies. Het voordeel van dit groepsgebeuren? Voor veel mensen is het niet zo eenvoudig om regelmatig te oefenen. Het werkt motiverend om samen dit traject in te gaan en je ervaringen met elkaar te delen.

In deze training leer je hoe je met je volle aandacht en zonder te oordelen je lichaam en je gemoedstoestand kan observeren. Je traint jezelf in het kijken naar je gedachten en je emoties zonder er door meegesleurd te worden. Je leert om aandachtig zijn voor wat zich aandient, niet alleen bij of in jezelf maar ook in je omgeving. Je leert vaardigheden om beter te kunnen omgaan met veranderingen en met moeilijke en heftige dingen, zonder ze weg te duwen. En omdat we niet alleen op deze wereld zijn, gaan we ook kijken hoe we om met behulp van mindfulness op een betere manier kunnen communiceren met anderen.

Individuele sessies

Heb je de basistraining ooit gevolgd (bij mij of bij iemand anders) en is het allemaal wat weggezakt? Raak je zelf niet meer terug in gang en kan je wel een klein zetje gebruiken om weer met mindfulness aan de slag te gaan? Je kan één of meerdere online sessies boeken van een uur om onder begeleiding weer te beginnen met oefenen.

Mindfulness op het werk

De afgelopen jaren is het aantal mensen dat langdurig thuis zit door een burn-out of depressie, gevoelig gestegen. Steeds meer mensen gaan gebukt onder stressgerelateerde klachten. Werkgevers gaan dan ook op zoek naar manieren om preventief op te treden en het niet zo ver te laten komen dat hun mensen voor langere tijd uitvallen. Een mindfulnesstraining aanbieden aan de werknemers is één van de middelen die kan ingezet worden op de werkvloer. Het is niet de bedoeling de werknemers klaar te stomen om nog meer werkdruk aan te kunnen. Mindfulness helpt wél om beter om te gaan met stress, meer veerkracht te ontwikkelen en om burn-out en depressie te voorkomen.

Informatie voor professionals

Ben je een professional in de gezondheidszorg en wil je graag uitleg over wat mindfulness precies is en hoe jouw klanten of patiënten daar baat bij kunnen hebben? Dan plan ik graag met jou een (gratis) online moment in.

Maatwerk

Wil je graag iets organiseren binnen je eigen organisatie? Neem gerust contact op met mij, dan bekijken we samen wat mogelijk is.


Meditaties

Heb je bij Lavojo een mindfulnesstraining gevolgd? Dan krijg je levenslang toegang tot alle geluidsbestanden met meditaties!