Procesbegeleiding

Herken je deze situatie in je organisatie? Je weet inhoudelijk wat er moet gebeuren, maar niet op welke manier je er moet geraken met je team. Iedereen heeft de vaardigheden in huis om haar of zijn werk goed te doen, maar toch komen jullie er samen niet uit. Een procesbegeleider kan daarbij helpen: een proces uittekenen, het team begeleiden en ervoor zorgen dat gedurende het proces inzichten, ideeën, plannen en acties naar boven komen. Zeker bij bijeenkomsten en projecten waar allerlei belangen spelen, is het prettiger wanneer er een onafhankelijke partij ingeschakeld wordt om de procesbegeleiding te doen. 

Of misschien wil je gaan samenwerken met een groep mensen met wie je nieuwe, innovatieve of creatieve plannen hebt. Hoe neem je samen beslissingen? Hoe kan je meer verbinding creëren in de groep? Wat doe je als er spanningen ontstaan? Een procesbegeleider kan je helpen om de samenwerking vanaf het begin optimaal te laten verlopen.

Ik begeleid participatieve workshops en langere participatieve trajecten voor kleine of grotere groepen: brainstorms, intervisies, denkdagen, focusgroepen, thematische workshops, participatieve trajecten met belangengroepen, enz.

De focus ligt op het gebruik van creatieve participatieve methodieken waarbij de deelnemers gestimuleerd en uitgedaagd worden om hun stem te laten horen en bij te dragen tot het eindresultaat. 

Door de inzet van tools uit de Deep Democracymethode kunnen we rekening houden met álle stemmen in de groep waarbij de wijsheid van de minderheid ook een plaats krijgt. Daarnaast worden verschillen en spanningen niet uit de weg gegaan, maar grijpen we deze aan om samen met de groep te groeien en tot duurzamere resultaten te komen.

Elke workshop of traject start met grondig intakegesprek waarbij we samen jouw vraag verkennen en helemaal scherpstellen.

Contacteer me voor al je vragen en maatwerk: katja@lavojo.be – 0494 56 49 67